20.11.2018 / Gösterim Sayısı : 64

(KOSGEB) GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEĞİ PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

Girişimciliğin yaygınlaşması, imalat sanayinde gösteren işletmelerin oranın artırması ve imalat sanayinin orta ve yüksek teknolojiye dönüşümünün sağlanması , yerli ve milli üretim vurgusunun yapıldığı bu günlerde  daha da önem kazanmıştır.

Başkanlığımız bahse konu stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirdiği destekleme araçlarına girişimciliği Geliştirme Destek Programı (Yeni Girişimci Programı ) da eklenmiştir. Yeni program başvuruları 01 ocak 2019 tarihinden itibaren alınacak olup , Girişimci Destek Programı Yeni Girişimci Desteği başvuru alımı 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona erecektir.

       Yeni Program ile ;

  1. İmalat sanayi haricinde faaliyet gösterenler, işletme statüsü (şahıs, şirket ), girişimcinin statüsü (genç, kadın, gazi, şehit yakını) ve istihdam durumuna göre 60.000 TL'ye kadar hibe ;
  2. İmalat sanayinde faaliyet gösterenler, yukarıdaki desteklerin yanında, işletmenin teknoloji düzeyine göre  300.000 TL'ye kadar makine teçhizat ve yazılım giderleri için,10.000 TL'ye kadar koçluk , danışmanlık ve mentörlük giderleri için olmak üzere toplam 370,000 TL'ye kadar hibe, destekten yararlanabilecektir.

    Programa başvuru yapmak isteyen girişimcinin;
  • İş kurmadan önce Girişimcilik eğitimi (Uygulamalı girişimcilik Eğitimi ) alması,
  • Kurduğu işletmenin sahibi ya da en az % 50 oranında kurucu ortağı olması ,
  • İşletmesini son 1 yıl içerisinde kurmuş olması ,
  • Son 3 yıl içerisinde işletmesi ya da herhangi bir işletmede % 30 ve üzeri ortaklığı bulunmaması , şartlarını taşınması gerekmektedir.

Girişimciliği Geliştirme Programı www.kosgeb.gov.tr adresinden yayınlanmıştır.


''