Bağlı Birimler

​Sivil Savunma Birimi

SİVİL SAVUNMA

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan Sivil Savunma;

-Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;

-Afetlerde can ve mal kurtarılması;

-Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;

-Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;

-Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;

-Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi;konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.

 

Döner Sermaye Birimi

                    
                    
                    
                    
DÖNER SERMAYE BİRİMİ


Hukuk Birimi

            
HUKUK BİRİMİ
 Sefa DOĞAN
Avukat

Kurum Avukatı

a) Bakanlığın ve bakanlığın taşra teşkilatı olan valiliğin, kaymakamlığın, il ve ilçe müdürlüklerinin taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde, Bakanlığı ve taşra teşkilatını vekil sıfatıyla temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak. 
b) Bakanlığın taşra teşkilatı hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, ilgili birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve teşkilat birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek. 
c) Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek. 
ç) Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla müdürlükçe istenildiği takdirde gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp İl Müdürüne sunmak. 
d) İl Müdürü tarafından verilen benzer nitelikteki hukuki görevleri yapmak.​

''