T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

NİĞDE TARIM KONSEYİNİN (NİTAK) GENEL KURULU YAPILDI

Yayın Tarihi : 10.2.2022


14 Aralık 2021 tarihinde Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ve Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar tarafından imzalanan protokolle kurulan Niğde Tarım konseyinin ilk genel kurulu yapıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Ve Kültür Merkezinde yapılan genel kurula Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu,Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ve Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birlik ve kooperatif başkanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan tarafından “NİTAK Kuruluş Gerekçesi, Amaçları, Yapısı ve İşleyişi” ile ilgili sunum yapıldı.
Sunumun ardından Konseyin Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi.
Yapılan oylamalar sonucunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Niğde Ziraat Odası, Niğde Ticaret Borsası, Niğde Süt Üreticileri Birliği, Hanzade Tarım ve Hayvancılık Ltd.Şti. ve Bor Pancar Ekicileri Kooperatifi oy birliği ile NİTAK Yürütme Kurulu üyeleri olarak seçildi.
Denetleme Kurulu için yapılan seçimlerde ise Niğde Elma Üreticileri Birliği, Bor Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü denetleme kurulu asıl üye, Göknur A.Ş. ve Uni Tarım A.Ş. ise yedek üyeler olarak seçildiler.
Seçimlerin ardından toplantıda, 2022 yılında yapılacak faaliyetler hakkında üyelerin görüş ve önerileri alınırken yapılan görüşmeler sonucunda NİTAK'ın ilk etkinliği olarak 12 Mart 2022 tarihinde Niğde Tarım Çalıştayı’nın yapılmasına karar verildi.