T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA ALTYAPI YATIRIMLARI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yayın Tarihi : 29.4.2022

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 döneminde Bakanlıkça uygun görülen başvurular hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020/25 nolu tebliğ kapsamında, 14.2 Etap için yapılan proje başvuruları Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek 411 adet başvuru destekleme kapsamına alınmıştır.

Asil ve yedek listeler, İl Müdürlüğümüz ilan panosu ve internet sayfasında 29.04.2022 tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü süre ile ilan edilmiştir. Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimini (11.05.2022) takip eden 10 (on) iş günü içerisinde (11.05.2022-25.05.2022) hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapacaktır. Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar tarafından talep edildiği takdirde askıya çıkılma gününden itibaren 25.05.2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir. Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih   25.05.2022 17:00' dır. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Yatırımcıların, gerekli bilgi için Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğüne başvurmaları önemle rica olunur.

Başvuruları uygun görülen yatırımcılarımıza ait liste duyurular kısmında yayınlanmıştır.