T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İle İlgili Basın Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 7.7.2022

İl Müdürümüz Asım BAŞ ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim YAŞAR Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’nün detayları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamak hedefiyle "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımıyla ortak bir projede buluştu.

Protokolle tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında okulların verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını belirten İl Milli eğitim Müdürü Yaşar;"Protokol kapsamında bu okulların yönetici ve öğretmenlerini mesleki ve teknik yönden geliştirmek için yapılacak çalışmalar bakanlıkların mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı alan öğretim programlarıyla eğitim materyalleri yüz yüze ya da dijital ortamda hazırlanacak. Alan öğretmenlerine, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun olan öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışma yapılacak." dedi

 İl Müdürümüz Asım Baş ise tarım meslek liselerinin protokolle ülkenin gündemine gelmesinden memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Bu bağlamda bakanlık olarak bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli rol üstlenmesi amaçlanıyor." dedi.