T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

%70 HİBELİ SERA PROJESİ BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH 11 OCAK 2023

Yayın Tarihi : 14.12.2022

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Konya Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı kapsamında desteklenen "KOP BÖLGESİNDE ÖRTÜ ALTI TARIMININ GELİŞTİRİLMESİ" Projesi kapsamında %70 hibe desteği ile Niğde Merkez, İlçelerimizde 525'er metrekare sera kurulumu yapılacaktır.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerimizin  11 Ocak 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen  başvuru yapmaları gerekmektedir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Niğde İl Merkezi veya İlçelerinde ikamet etmek,
 3. Sera kurulacak arazi tapusunun başvuru sahibi aileye ait olması ya da en az 5 yıllık kira sözleşmesinin bulunması,
 4. Sera kurulacak alanda tarıma uygun su ve elektrik bulunması,
 5. Başvuru sahiplerinin, proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış olması

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 

 1. Nüfus cüzdanı sureti,
 2. İkametgâh ilmühaberi,
 3. Seranın kurulacağı proje sahasına ait tapu fotokopisi, kira kontratı ya da muvafakatname (ipotek gösterilmediği belgelenmeli)
 4. Vergi mükellefi olmadığına dair Vergi Dairesinden alınacak belge,
 5. Başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışmadığını gösterir SGK'dan alınacak belge,
 6. Eğitim düzeyini gösterir belge (mezuniyet belgesi),
 7. Varsa tarımsal üretim konularında eğitim aldığına dair belge,
 8. Varsa organik ve iyi tarım yaptığına dair belge,
 9. Varsa şehit yakını veya gazi olduğunu gösterir belge,
 10. Sebze (örtüaltı) üretimi yaptığını gösterir, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) veya ÖKS (Örtüaltı Kayıt Sistemi) belgesi,
 11. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek başvuru dilekçesi ve taahhütname,
 12. Proje tutarının, % 30'unun proje hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (Destek almaya hak kazananlar belli olduktan sonra ödenecek).